Pipesupport

Bel: +31508507263

Inhoud van Pipe Supports

Wat is een Pipe support?

Pijpsupports zijn een integraal onderdeel van pijpleidingen in industriële installaties. Ze worden gebruikt om pijpleidingen te ondersteunen en te bevestigen aan structuren zoals tanks, wanden en plafonds. Het gebruik van pijpsupports zorgt voor een stabiele en veilige bevestiging van pijpleidingen, wat de betrouwbaarheid en veiligheid van de installatie verbetert.

Standaardisatie van pijpsupports is van groot belang voor de industrie. Door standaardisatie kunnen fabrikanten van pijpleidingsystemen en installateurs efficiënter werken en kosten besparen. Ook verbetert het de veiligheid en betrouwbaarheid van industriële installaties. Standaardisatie betekent dat er een uniforme set van ontwerpprincipes en specificaties wordt gebruikt voor pijpsupports, zodat ze op een consistente en betrouwbare manier kunnen worden geïnstalleerd en gebruikt.

Er zijn verschillende organisaties die zich bezighouden met standaardisatie van pijpsupports. Een voorbeeld hiervan is de American Society of Mechanical Engineers (ASME), die normen heeft ontwikkeld voor het ontwerp en de constructie van pijpsupports. Deze normen zijn ontwikkeld door experts uit de industrie en zijn gebaseerd op de nieuwste technologieën en beste praktijken.

Een ander voorbeeld van een organisatie die zich bezighoudt met standaardisatie van pijpsupports is de International Organization for Standardization (ISO), die een reeks van internationale normen heeft ontwikkeld voor pijpsupports. Deze normen bevatten richtlijnen voor ontwerp, fabricage en installatie van pijpsupports.

Standaardisatie van pijpsupports is niet alleen belangrijk voor fabrikanten van pijpleidingsystemen en installateurs, maar ook voor operators en onderhoudspersoneel. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde pijpsupports, kunnen operators en onderhoudspersoneel snel en gemakkelijk identificeren welke onderdelen moeten worden vervangen of gerepareerd. Dit kan de downtime van industriële installaties verminderen en de efficiëntie van onderhoudswerkzaamheden verbeteren.

Kortom, standaardisatie van pijpsupports is van groot belang voor de industrie. Het zorgt voor efficiëntie, veiligheid en betrouwbaarheid van industriële installaties, en verbetert de werkomstandigheden van operators en onderhoudspersoneel. Door gebruik te maken van gestandaardiseerde pijpsupports kunnen fabrikanten van pijpleidingsystemen, installateurs, operators en onderhoudspersoneel samenwerken om de prestaties van industriële installaties te optimaliseren.

Pipe supports: axiaal, radiaal, gefixeerd? Wat betekent dat?

Er zijn verschillende soorten pijpsupports die gebruikt kunnen worden in industriële installaties, waaronder radiaal beperkte, gefixeerde en axiaal beperkte supports.

  • Radiaal beperkte pijpsupports zijn ontworpen om de radiale beweging van pijpen te beperken. Ze voorkomen dat pijpen zijwaarts bewegen en zorgen ervoor dat de pijpen op hun plaats blijven. Deze pijpsupports worden vaak gebruikt in pijpleidingen die worden blootgesteld aan trillingen of in pijpleidingen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld.
  • Gefixeerde pijpsupports worden gebruikt om de beweging van pijpen in alle richtingen te beperken. Ze voorkomen niet alleen radiale bewegingen, maar ook axiale en laterale bewegingen van pijpen. Gefixeerde supports worden gebruikt in pijpleidingen die aan hoge belastingen worden blootgesteld en die moeten worden beschermd tegen beschadiging.
  • Axiaal beperkte pijpsupports zijn ontworpen om axiale beweging van pijpen te beperken. Ze voorkomen dat pijpen in de lengterichting bewegen en beperken de uitzetting van pijpen als gevolg van temperatuurveranderingen. Axiaal beperkte pijpsupports worden vaak gebruikt in pijpleidingen die aan hoge temperaturen worden blootgesteld en die moeten worden beschermd tegen schade door uitzetting.

Het verschil tussen deze verschillende pijpsupports zit in de richting van de beperkte beweging. Radiaal beperkte supports beperken de zijwaartse beweging, gefixeerde supports beperken alle bewegingen en axiaal beperkte supports beperken de beweging in de lengterichting van de pijp. Het is belangrijk om het juiste type pijpsupport te selecteren voor de specifieke pijpleiding om ervoor te zorgen dat deze goed beschermd is tegen beschadiging en dat de prestaties van de installatie optimaal zijn.

Waar moet je rekening mee houden als je een pijpsupport selecteert?

Er zijn verschillende factoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het kiezen van de juiste pijpsupport voor een specifieke toepassing. Hier zijn enkele belangrijke overwegingen:

  1. Belasting: Het is belangrijk om rekening te houden met de belasting waaraan de pijpleiding wordt blootgesteld, zoals het gewicht van de pijp en de inhoud ervan, evenals externe krachten zoals trillingen en windbelastingen. Het is belangrijk om een pijpsupport te kiezen die geschikt is voor de belasting die het zal dragen.
  2. Temperatuur: Als de pijpleiding wordt blootgesteld aan hoge temperaturen, is het belangrijk om een pijpsupport te kiezen die bestand is tegen die temperaturen. Sommige pijpsupports zijn gemaakt van materialen die bestand zijn tegen hoge temperaturen, terwijl andere niet geschikt zijn voor gebruik bij hoge temperaturen.
  3. Beweging: Het is belangrijk om te weten welke soorten beweging de pijpleiding zal ondergaan, zoals radiale, axiale of laterale beweging. Afhankelijk van de aard van de beweging kan het nodig zijn om een bepaald type pijpsupport te kiezen om de pijpleiding op zijn plaats te houden en te voorkomen dat deze beschadigd raakt.
  4. Omgevingsfactoren: Het is belangrijk om rekening te houden met de omgevingsfactoren, zoals de aanwezigheid van corrosieve stoffen of blootstelling aan extreme weersomstandigheden. Sommige pijpsupports zijn gemaakt van materialen die beter bestand zijn tegen corrosie, terwijl andere bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden.
  5. Kosten: Het is belangrijk om een pijpsupport te kiezen die past binnen het beschikbare budget. De kosten van pijpsupports variëren afhankelijk van het type en de kwaliteit van het materiaal.

Door rekening te houden met deze factoren kan de juiste pijpsupport worden gekozen voor een specifieke toepassing, wat zal bijdragen aan een efficiënte en veilige werking van de pijpleiding.

Wat is de maximale beugelafstand van pijpleidingen?

De maximale beugelafstand van pijpleidingen is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de diameter van de pijp, het materiaal waaruit de pijp is gemaakt, de mediumtemperatuur en -druk, en de omgevingsomstandigheden waarin de pijpleiding is geïnstalleerd.

In het algemeen wordt echter aanbevolen om een maximale beugelafstand van ongeveer 3 meter te gebruiken voor de meeste pijpleidingen. Dit betekent dat pijpsupports, zoals beugels of schoenen, om de 3 meter moeten worden geïnstalleerd om de pijpleiding te ondersteunen en te voorkomen dat deze doorbuigt of beweegt onder invloed van de mediumstroom of thermische uitzetting.

Voor grotere pijpen of bij hogere drukken kan het nodig zijn om een kortere beugelafstand te gebruiken om de pijp voldoende te ondersteunen en te voorkomen dat deze beschadigd raakt. Bij hogere temperaturen kan thermische uitzetting van de pijp ook een belangrijke factor zijn bij het bepalen van de juiste beugelafstand.

Het is daarom belangrijk om de specifieke eisen en omstandigheden van elke pijpleiding te evalueren om te bepalen wat de juiste maximale beugelafstand is. Het is altijd raadzaam om een professionele pijpleidingontwerper of een specialist op het gebied van pijpsupports te raadplegen om ervoor te zorgen dat de pijpleiding correct wordt ontworpen en geïnstalleerd.

Weergaven: 33